• NPSA İstanbul

Yayınlar
Sunumlar
Söyleşiler
Yayınlar

Yayınlar

Sunumlar

Sunumlar

 • Özkarar, F. G. (2004). Ego Fails To Repress: The Role of Left Frontal Lobe Hypoactivation in Associative Memory Impairment in Schizophrenia. Beşinci Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Roma, İtalya.
 • Özkarar, F. G. (2005). Symptoms of Schizophrenia: A Cluster of Signs or A Composition of Schism and Defenses?. Altıncı Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Rio de Janerio, Brezilya.
 • Bruce, D. M. (2006). Ergenlik vr nöropsikanaliz. G. Fişek (panel yöneticisi). Klinik Psikolojide Nöropsikanalitik Yaklaşım. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde düzenlenmiş panel, Ankara, Türkiye.
 • Çelikoğlu, P. S. (2006). Duygulanım Regülasyonu, Bedensel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkileri ve Psikosomatik Süreçler. G. Fişek (panel yöneticisi). Klinik Psikolojide Nöropsikanalitik Yaklaşım. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde düzenlenmiş panel, Ankara, Türkiye.
 • Özkan, S. T. (2006). Nöropsikanaliz ve Kişilik Gelişimi. G. Fişek (panel yöneticisi). Klinik Psikolojide Nöropsikanalitik Yaklaşım. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde düzenlenmiş panel, Ankara, Türkiye.
 • Özkarar, F. G. (2006). Nöropsikanaliz ve Şizofreni. G. Fişek (panel yöneticisi). Klinik Psikolojide Nöropsikanalitik Yaklaşım. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde düzenlenmiş panel, Ankara, Türkiye.
 • Saporta, B. A. (2006). Çocuklarda Görülen Yaygın Sorunlarda Nöropsikanalizin Katkısı. G. Fişek (panel yöneticisi). Klinik Psikolojide Nöropsikanalitik Yaklaşım. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde düzenlenmiş panel, Ankara, Türkiye.
 • Fişek, G., Özkarar, F. G. ve Tura, S. M. (2007, Ocak). Nöropsikanaliz İstanbul’da!. G. Fişek (panel yöneticisi). Birinci İstanbul Türk Psikologlar Derneği Paneli, İstanbul, Türkiye.
 • Çetin, S. (2007, Ocak). Fizik ve psikoloji arasındaki bağlar: Madde ve enerji arasındaki ilişki. Nisan Psikolojik Danışmanlık Merkezi Seminerleri, Istanbul, Türkiye.
 • Fişek, G. (2007). Relational, Interrelational Relatedness: Which One is My Experience in a Therapeutic Discourse of Virtual Kinship?. Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği Yıllık Konferansı. Atina, Yunanistan.
 • Özkarar, F.G. (2007). The Utilization of Emotional Stroop Test to Analyze Self-Object Representations in Depression. Sekizinci Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Viyana, Avusturya.
 • Özkarar, F.G. (2007). Nöropsikanalizde Gestalt ruhu, Gestalt-İst Yaşam Aktiviteleri Seminerleri, İstanbul, Türkiye.
 • Ozkarar G., Bartoli F. , Guaschino S., Bembich S., Demarini S., Vecchiet C. ve Clarici A.(2008). Oksitosinin Antidepresant Etkilerinin Meta-analizi. 9. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Montreal, Kanada.
 • Akcalan, G. ve Bahçekapılı (2008). Kaygıyla İlgili Düşüncelerin Bastırılmasının Bellek İşlevleri Üzerine Etkisi. 9. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Montreal, Kanada.
 • Köksal, F., Scherler, H.N., Oguz, M.E., ve Özkarar, G. (Eylül, 2008). H.N. Scherler (panel yöneticisi). Evrensel Bilinç ve Farkındalığın psikolojik sağlık İle İlişkisi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi. İstanbul, Türkiye.
 • Özkarar, F.G., Scherler, H.N., ve Köksal, F. (2009). Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeğinin Türkçe Standardizasyonu. 10. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Paris, Fransa.
 • Özkarar, F.G., Scherler, H.N., Köksal, F. & Çetinkaya, H. (2011). Temel Afektif Sistemlerin Maneviyatla İlişkisi: Türk ve Amerikan Normlarının Kıyaslanması. 12. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Berlin, Almanya.
 • Özkarar, F. G., Scherler, N., Köksal, F., İçöz, F.J. ve Çetinkaya, H. (2012). Temel Duygulanım Sistemlerinin Maneviyatla İlişkisi: Türk ve Amerikan Normlarının Kıyaslanması. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey.
 • İçöz, F.J., Scherler, N., Köksal, F. ve Özkarar, F.G. (2012). Duygulanımsal Sinirbilim Kişilik Ölçeğinin Türkçe Standardizasyonunun Geçerlilik Çalışması ve Alt Ölçeklerden Maneviyatın Beş Büyük Kişilik Faktörü ile İlişkisi. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey.
 • Özkarar, F. G., Scherler, N., Köksal, F., İçöz, F.J. ve Çetinkaya, H. (2012). Temel Afektif Sistemler Üzerinde Kültürün Etkisi: Türk ve Amerikan Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği Normlarının Kıyaslanması.13. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Atina, Yunanistan.
 • Narita, K., Özkarar, F.G., DeGreck, M. Scherler, H., Yama, M. ve İçöz, F.J.(2012). Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeğinin Kültürle İlişkisi: Japonya, Türkiye, Almanya Kültürlerarası Araştırma Taslağı. 13. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Atina, Yunanistan.
 • Özkarar, G. (2013). Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden Kutuplarının Bütünlüğü. 6. Nöropsikşyatri Günleri, İstanbul, Türkiye.
 • Gürvit, H. (2013).Nöro-Psikanaliz: Bir Oksimoron. 6. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye.
 • Kaptanoğlu, C. (2013). Uçuruma Köprü Kurmak. 6. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye.
 • Tura, S. M. (2013). Nöropsikanaliz Tartışması. 6. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye.
 • Atalay, H. (2013). Nöropsikanalizde Sosyal Zihin. 10. Uluslararası Kognitif Sinirbilim Toplantıları, İstanbul, Türkiye.
 • Özkarar, G. (2013). Kültürlerarası Afektif Sinirbilim: Türkiye Örneği. 10. Uluslararası Kognitif Sinirbilim Toplantıları, İstanbul, Türkiye.
 • Özkarar, G. (2013). Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden Kutuplarının Bütünlüğü. 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • İçöz, F. J., Özkarar-Gradwohl, F.G., Scherler, H.N., & Köksal, F. (2013). Bağlanma Stillerinin Afektif Portreleri: Afektif Sinirbilim Kişilik Altölçekleri ve Yetişkin Bağlanma Stillerinin İlişkisi. 14. Uluslararası Nöropsikanaliz Kongresi, Cape Town, Güney Afrika.
 • Özkarar-Gradwohl, F.G. (2013). Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden Kutuplarının Bütünlüğü, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • Atalay, H. (2013). Zihin Kuramı ve Nöropsikanaliz, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • Özçürümez, G. (2013). Freud'un Düşü, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, F.G., Scherler, H.N., Içöz, F.J., Köksal, F., Çetinkaya, H. & Panksepp, J. (2013).Türk Afektif Sinirbilim Kisilik Ölçegi (ASKÖ)Standardizasyonu: Toplulukçuluk-Bireycilik Spektrumunda Kültürlerarasi ASKÖ Kiyaslamalarina Dair Öngörüler, Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, Izmir, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, F.G. (2013). Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden Kutuplarinin Bütünlügü. 1. Ulusal Nöropsikofelsefe Sempozyumu, Istanbul, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, F.G. (2013).Nöropsikanaliz: Ruh ve Bedenin Bulusmasi. 2. Gelisim Günleri Sempozyumu, Istanbul, Türkiye.
 • Atalay, H. (2013). Beden ve Zihni Anlamada Nöropsikanalizin Rolü. Türk Psikiyatri Dernegi Istanbul Subesi Seminerleri, Istanbul, Türkiye.
 • Korkmaz, B. (2014). Zihin Teorisinin Gelisimi. Gelisimsel Evrelerin, Gelisimsel Fenomolojinin ve Sinirbilim Çerçevesinin Uyumu Sempozyumu. Antwerp, Belçika.
 • Korkmaz, B. (2014).Zihinsellestirme Kapasitesinin Gelisimine Göre Otizmin Erken Isaretleri ve Semptomlari. Gelisimsel Evrelerin, Gelisimsel Fenomolojinin ve Sinirbilim Çerçevesinin Uyumu Sempozyumu. Antwerp, Belçika.
 • Özkarar-Gradwohl, G. (2014).Kültürün Afektif Sinirbilim Kisilik Ölçegi Bulgulari Üzerine Etkisi. 11. Uluslararasi Kognitif Sinirbilim Toplantilari, Istanbul, Türkiye.
 • Korkmaz, B. (2014).Otizmde Dil Bozuklugunun Nörolojik Temelleri. 11. Uluslararasi Kognitif Sinirbilim Toplantilari, Istanbul, Türkiye.
 • Özçürümez, G. (2014).Dürtü: Beden ve Zihnin Karsilastigi Sinir. Zihin Sempozyumu. Ankara, Türkiye.
 • Içöz, F. J. (2014).Nesnellik ve Öznellik: Felsefe, Psikanaliz, ve Sinirbilim Isiginda Insanin Varolusu. Zihin Sempozyumu. Ankara, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, F. G., Scherler, N., Köksal, F. & Içöz, F.J. (2014).Kisilik Arastirmalari için Kültürlerarasi Beklentiler: Iliskisel ve Bagimsiz Benlik Özelliklerinin Afektifif Sinirbilim Kisilik ve Büyük Bes Kisilik Özellikleriyle Iliskisi. 14. Uluslararasi Nöropsikanaliz Kongresi, New York, ABD.
 • Içöz, F. J., Özkarar-Gradwohl, F.G., Scherler, H.N., & Köksal, F. (2014).Baglanma ve Farkindaligin Afektif Renkleri: Afektif Sinirbilim Kisilik Ölçeginin Yetiskin Baglanma Stilleri ve Zihinsel Farkindalik ile Iliskisi. 14. Uluslararasi Nöropsikanaliz Kongresi, New York, ABD.
 • Korkmaz, B. (2014).Baglanmanin Nöropsikanalizi.Istanbul Bilgi Üniversitesi Seminerleri. Istanbul, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, G. (2015). Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden Barışabilir mi? 12. Uluslarası Kognitif Sinirbilim Kongresi, Istanbul, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, G. (2016). Nöropsikanaliz ve Kültürlerarası Sinirbilim. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Seminerleri, İstanbul, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, G. (2017). Cross-cultural Comparison of Japan, Turkey, Germany on Affective Neuroscience Personality Scales, Big Five Factors and Self Construals. Invited Talk at University of Ulm Psychology Department, Ulm, Germany.
 • Özkarar-Gradwohl, G. (2017). Cross-cultural Comparison of Japan, Turkey, Germany on Affective Neuroscience Personality Scales, Big Five Factors and Self Construals. 18th International Neuropsychoanalysis Congress, London, UK. 
 • Korkmaz, B. (2017). Amigdala ve Kader. 10. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye.
 • Atalay, H. (2017). Duygudan Davranışa: İçten Dışa. 10. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye.
 • Atalay, H. (2018). Ben ve Ötekini Nöropsikanalitik Perspektif ile Anlamak. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, F.G. (2018). Kültürlerarası Afektif Sinirbilim. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye. 
 • Özkarar-Gradwohl, (2019). Gender Effect in Cross-Cultural Affective Neuroscience Personality Comparisons: Examples from Japan, Turkey and Germany. 20th International Neuropsychoanalysis Congress, Brussels, Belgium
 • Alıcı, Y. H., Oztoprak, H., Hasanli, J., Özel, B., & Bagcaz, A. (2021). P. 227 Prediction of suicidal behaviour by evaluating personality traits with machine learning techniques. European Neuropsychopharmacology, 44, S34-S35.
 • Özkarar-Gradwohl, G. (2021). Afektif Sinirbilim ve Kültür. International Psychoanalysis University, Berlin, Germany. (Prof. Gamze Özçürümez'in verdiği klinik psikoloji mastır dersinde davetli konuşmacı olarak).
 • Atalay, H. (2021). Psikoterapilere Nöropsikanalitik Bakış. 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Atalay, H. (2021). Zihin: Biyoloji mi Matematik mi?. 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Özkarar-Gradwohl, G. (2022). Klinikte Afektif Sinirbilim Uygulamaları. International Psychoanalysis University, Berlin, Germany. (Prof. Gamze Özçürümez'in verdiği klinik psikoloji mastır dersinde davetli konuşmacı olarak).
 • Turnbull, O. (2022). Duyguların ve Duygu Regülasyonunun Sinirbilimi. Afektif Sinirbilim Paneli, 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • Özkarar Gradwohl, G. (2022). Kültürlerarası Afektif Sinirbilim. Afektif Sinirbilim Paneli, 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Hoşgören Alıcı, Y. (2022). Defanslar ve Temel Duyguların İlişkisi. Afektif Sinirbilim Paneli, 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Hoşgören Alıcı, Y. (2022). Bilinç: Nöronlardan hesaplamalara. 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Atalay, H. (2022). Zeka, Zihin, Bilinç ve Benlik. 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Turnbull, O. & Özkarar-Gradwohl, G. (2022). Gender differences in basic emotion systems. 21st International Neuropsychoanalysis Congress, Puerto Rico.