• NPSA İstanbul

Türkiye Npsa Çalışma Grubu

İstanbul Nöropsikanaliz Çalışma Grubu, 2006 yılında Gökçe Özkarar-Gradwohl tarafından, kurumsal olmayan, her üniversite ve her disiplinden, her psikoterapi merkezi ve her psikoterapi ekolünden katılımcılara açık, disiplinlerarası bir grup olarak kuruldu. Aynı yıl UNPD tarafından resmen kabul edildi. Özenle sürdürülen faaliyetler (Türkiye Npsa Seminerleri, Npsa ve Afektif Sinirbilim araştırmaları, kongre sunumları ve yayınları), yerel derneklerle kurulan işbirlikleri ve İstanbul dışında birçok ile yayılan iletişim ağı sonucunda; 2013 yılında UNPD İstanbul Npsa Çalışma Grubu'nu "Türkiye Nöropsikanaliz Çalışma Grubu" olarak tayin etti. 2023 yılında, UNPD onayıyla Türkiye Nöropsikanaliz Grubu temsilciliğini Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı devraldı.

“Bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine” disiplinlerarası çalışmalarını sürdüren grubun faaliyetleri UNPD”nin senede iki kez yayınladığı Journal of Neuropsychoanalysis dergisinin bültenlerinde düzenli olarak yayımlanmakta. İlgi alanınıza paralel çalışmalara sahip grup üyemize aşağıda belirtilen e-posta adresi kanalıyla ulaşabilirsiniz.
Grubun duyurularını düzenli takip etmek için mail listemize üye olabilirsiniz: npsa.istanbul@yahoo.com.tr.
Ayrıca, nöropsikanalizle ilgilenen uzmanların birbiriyle etkileşim ve paylaşımda bulunduğu "Türkiye Nöropsikanaliz" mail grubuna üye olmak için çalışma grubumuzdan Yasemin Hoşgören Alıcı'ya mail atabilirsiniz. 

Çalışma Grubu Üyeleri


Gökçe Özkarar Gradwohl, M.A.
Uzman Klinik Psikolog
Çınar Danışmanlık Merkezi


İlgi Alanları: Psikoz, Travma ve Disosiasyonların nöropsikanalizi, afektif sinirbilimde maneviyat, kültürlerarası afektif sinirbilim kişilik araştırmaları, Duygusal Stroop Testinde ben-nesne temsilleri

ozkarar-gradwohl@cinardanisman.com

Güler Fişek, Ph.D.
Klinik Psikolog
Boğaziçi Üniversitesi


İlgi Alanları: Nöropsikanalizde Benlik Oluşumu, Psikodinamik psikoterapilerin nöropsikolojik etkileri, Kültürel faktörlerin nöropsikanalize yansımalarıfisekgul@boun.edu.tr

Barış Korkmaz, M.D.
Nörolog
İstanbul Üniversitesi


İlgi Alanları: Zihin Kuramı ve Beden Kuramı, Anne-bebek bağlanma süreçlerinin nörolojik temelleri, Otizm ve nöropsikanaliz
bkorkmaz@istanbul.edu.tr

Gamze Özçürümez Bilgili, M.D.
Psikiyatrist
Başkent Üniversitesi


İlgi Alanları: Zihin Kuramı ve Beden Kuramı, Freud’un  psikodinamik teorisinin günümüz bilimsel bulgularıyla değerlendirilmesi
gamzeozcurumez@hotmail.com

Hanna Nita Scherler, Ph.D.
Klinik Psikolog
Hasan Kalyoncu Üniversitesi


İlgi Alanları: Gestalt teorisi ve nöropsikanalizin sentezi, afektif sinirbilimde maneviyat, kültürlerarası afektif sinirbilim kişilik araştırmaları

nita@hannascherler.com

Hakan Atalay, M.D.
Psikiyatrist
Yeditepe Üniversitesi


İlgi Alanları: Zihin Kuramı ve Beden Kuramı, Sosyal Zihin ve nöropsikanaliz


hakanatalay2005@gmail.com

Yasemin Hoşgören Alıcı, M.D.
Psikiyatrist
Başkent Üniversitesi

İlgi Alanları: Zihin Kuramı ve Beden Kuramı


ysmhosgoren@gmail.com

Emir H. Özel
Psikoteori Dergisi Yayın Koordinatörü (www.psikoteoridergisi.com)
Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Öğrencisi


İlgi Alanları: Psikanaliz, Nörobilim, Bilim Felsefesi, Zihin Felsefesi

eozel372@gmail.com

Nöropsikanalize İlgi Duyan BağlantılarımızSaffet Murat Tura, M.D.
Psikiyatrist
İmago Psikoterapi Merkezi


İlgi Alanları: Psikanaliz ve nörobilim, bilim ve zihin felsefesi

turasaffet@gmail.com

Ferhat Jak İçöz, Ph.D.
Klinik Psikolog
Bahçeşehir Üniversitesi


İlgi Alanları: Afektif Sinirbilimde bağlanma stilleri, farkındalık, varoluşsal psikoloji

ferhatjakicoz@gmail.com

Prensipler

 • Zihin-Beden ilişkisinde Bütünlüğü savunmak,
 • Bütünleşik Zihin-Beden çalışmaları için doğu ve batı felsefesini birleştirmek,
 • “Bütün Bilim” felsefesini takip etmek ve disiplinlerarası çalışmalara açık olmak,
 • Nöropsikanalitik bilginin klinik uygulanmasında etik kuralları ve mesleki sınırları korumak.

Hedefler

 • Nöropsikanalizi ve Afektif Sinirbilimi ülkemizdeki akademik ve klinik çevrelerde tanıtmak,
 • Nöropsikanalizle ve Afektif Sinirbilimle ilgilenenlerin birbiriyle temas haline geçmesini sağlamak,
 • Seminer ve paneller düzenlemek,
 • Nöro-psikanalitik yaklaşımı ampirik araştırmalarla desteklemek,
 • Çalışma ve araştırmalarımızı yurtiçi ve yurtdışında yayınlamak,
 • Faaliyet raporumuz kanalıyla ülkemizde yürütülen nöropsikanalitik çalışmaları duyurmak,
 • Nöropsikanalitik yaklaşımı psikolojik tedavi yöntemlerini geliştirmekte kullanmak ve insanların yararına sunmak .

Temasta Olunan Dernekler