• NPSA İstanbul

Kültürlerarası Afektif Sinirbilim Girişimi

2012 yılında, Kültürlerarası Afektif Sinirbilim Girişimi (KASG) Nöropsikanaliz Dergisi'nin Uluslararası Bülteni'nde Klinik Psikolog Gökçe Özkarar-Gradwohl tarafından Prof. Jaak Panksepp'in de onayıyla duyurulmuştur (Özkarar-Gradwohl, 2012). KASG, kültürün temel afektif sistemler üzerindeki etkisini araştırmayı hedeflemektedir. Kültürlerarası Afektif Sinirbilim (KAS) Benlik ve Kültür arasında iki yönlü etkileşim temeline dayanarak önerdiğimiz yeni bir araştırma alanıdır:

Mikrodan Makroya etkileşim:
* Evrensel olarak paylaşılan subkortikal afektif sistemler ilk olarak kendine has anne-bebek bağı, ve daha sonra aile modelleri ve kültür tarafından regüle edilir (Özkarar-Gradwohl et al. 2014). 
Makrodan Mikroya etkileşim:
* Kültür; aile modellerini ve annelik stillerini etkileyerek hangi subkortikal afektif sistemlerin teşvik edileceğini yada baskılanacağını etkiler  (Özkarar-Gradwohl et al. 2014).

KAS Hedefleri:
 • Kültürün temel afektf sistemler üzerindeki etkilerini araştırmak,
 • Afektif sinirbilim, nöropsikanaliz, sosyal psikoloji/psikiyatri ve kültürlerası sinirbilimi birleştirmek,
 • KASG çağrısıyla, farklı ülkelerden araştırmacılarla temaslar kurup, global Afektif Sinirbilim ailesinin gelişimine katkıda bulunmak,
 • Kültürlerarası Afektif Sinirbilim araştırmaları sürdürerek evrensel bulguları kültüre özel bulgularla buluşturmak,
 • Kültüre özel bulgular ışığında, psikoterapötik teori ve uygulamaları kültürlere göre uyarlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışında araştırma sonuçlarını sunmak ve yayınlamaktır.

Etik Kurallar:

 • KASG araştırmacıları, Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçülerinin öncelikle evrensel bulgularının altını çizmekle yükümlüdür,
 • KASG çalışma ortakları hem evrensel, hem kültüre özel bulguları dengelemek ve bütünleştirmekle yükümlüdür,
 • KASG çalışma ortakları, araştırma sonuçlarındaki kültürlerarası farkları, bütünün parçaları, global zihnin renkliliği olarak kabullenilirler,
 • KASG çalışma ortakları, araştırma sonuçlarını sadece bilimsel bulgular içersinde yorumlayabilirler, hiçbir politik perspektif için kullanamazlar,
 • KASG çalışma ortakları, araştırma sonuçlarını herhangi bir ülke, ırk, din, dil ve cinsiyetin lehi veya aleyhine yorumlayamazlar,
 • Etik kurallara uymayan ortak veya ortakların, araştırma işbirliği anlaşması iptal edilir ve anlaşmanın iptali J of Npsa'nın uluslararası bülteninde duyurulur,
 • Tüm bu önlemlere rağmen, etik kurallara uymamaya devam eden araştırmacıların davranışlarından Türkiye Npsa Çalışma Grubu mesul değildir.


KAS Yayınları:


Özkarar-Gradwohl, F.G. (2012) Istanbul Neuropsychoanalysis Study Group. Bulletin of the International Neuropsychoanalysis Society. Neuropsychoanalysis, 14 (1), 122-123.

Özkarar-Gradwohl, F.G., Panksepp, J., Içöz, F.J., Çetinkaya, H., Köksal, F., Davis, K.L., & Scherler, H.N. (2014). The influence of culture on basic affective systems: the comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales. Culture and Brain, 2 (2), 173-192.

Özkarar-Gradwohl, F.G., Narita, K., Montag, C., Panksepp, J., Davis, K. L., Yama, M., & Scherler, H. R. (2018). Cross-cultural Affective Neuroscience Personality Comparisons of Japan, Turkey and Germany. Culture and Brain, https://doi.org/10.1007/s40167-018-0074-2

Özkarar-Gradwohl, F.G. (2019). Cross-cultural Affective Neuroscience. Frontiers in Psychology: Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis,  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00794

Özkarar-Gradwohl, F. G. & Turnbull, O. H. (2021). Gender Effect in Personality: A Cross-cultural Affective Neuroscience Petspective. Culture and Brain. - https://doi.org/10.1007/s40167-021-00099-5

Marengo, D., Davis, K. L., Özkarar-Gradwohl, F.G., & Montag, C. (2021). A meta-analysis of associations between individual diferences in primary emotional systems as assessed with the Afective Neuroscience Personality Scales and Big Five Personality Traits. Scientific Reports.https://doi.org/10.1038/s41598-021-84366-8


KAS projeleri için temas: npsa.istanbul@yahoo.com.tr