• NPSA İstanbul

Sıkça Sorulan Sorular

Nöropsikanalizle ilgilenmek icin nöroloji mezunu veya psikanalist mi olmak gerekir?
Hayır. Sinirbilimi ve psikanalitik teoriye giriş bilgisine sahip olmanız yeterlidir. Uluslar arası Nöropsikanaliz Derneği ne üye olmak, Türk Nöropsikanaliz çalışma grubunun aktivitelerini takip etmek icin herhangi bir mezuniyet veya ünvana sahip olmanız şart değildir.

Freud dışındaki psikanalitik teorisyenleri takip edenler de nöropsikanalizle ilgilenebilir mi?
Evet. Üyeler arasında Jung, Kohut, Kernberg, Klein, Lacan, Mahler, Winnicot vb. teorisyenleri takip eden uzmanlar da bulunmaktadır. Farklı psikanalitik okullar arası iletişim teoride ortak dil oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Psikanalitik kuram dışındaki diğer düşünce okullarını takip edenler nöropsikanalizle ilgilenebilir mi?
Evet. Üyeler arasında Gestalt, Bilişsel, Bilişsel davranışcı, sistemik, humanist vb. düşünce okullarından uzmanlar bulunmaktadır. Bu okullar arası iletişim uzmanlar arasında ortak dil oluşturulması açısından önemlidir.