• NPSA İstanbul

Çevirilerimiz

 • Solms, M. & Turnbull, O. (2013). Beyin ve İç Dünya: Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş. (The Brain and The Inner World: An Introduction to the Neuroscience of Subjective Experience, 2002) (Çeviren: Hakan Atalay, Yayına Hazırlayan: Gökçe Özkarar, Duygu Gürkan). Metis Yayınları: İstanbul.
 • Panksepp, J. (2017). Afektif Nörobilim. (Affective Neuroscience, 1998) (Çeviren: Süheyla Ünal & Vuslat Kara Ömeztoprak, Önsözü kaleme alan: Gökçe Özkarar Gradwohl). Alfa Yayınları: İstanbul.Rüyaların Nöropsikanalizi. Türkiye Nöropsikanaliz Seminerleri, İstanbul, Türkiye
 • Solms, M. & Turnbull, O. (2021). Nöropsikanaliz Nedir? (Çev. Emir H. Özel). Psikoteori Dergisi, 2(2), 52-65.
  Erişim: https://www.psikoteoridergisi.com/about-3-19
 • Panksepp, J. (2021). Temel Duygular Hakkındaki Esasları Çözmede Afektif Nörobilimin Kritik Rolü. (Çev. Ceydanur Eroğlu). Psikoteori Dergisi, 2(2), 73-82.
  Erişim: https://www.psikoteoridergisi.com/about-3-21
 • Solms, M. (2022). Bilinçli İd. (Çev. E. H. Özel). Psikoteori Dergisi, 3(2), 50-70.
  Erişim: https://www.psikoteoridergisi.com/about-3-42