• NPSA İstanbul

Türkce Afektif Sinirbilim Kisilik Ölcekleri

Bugüne dek, Afektif Sinirbilim Kisilik Ölcegi´nin uzun formu ve kisa formu (BANPS) Türkceye kazandirilmistir.

ASKÖ uzun forma dair referans:

ASKÖ kisa forma dair referans:

  • Ucar, N. (2022). Affektif Sinirbilim Kisilik Ölceginin Kisa Formunun (BANPS) Türkceye Uyarlanma Calismasi. Yayinlanmamis Yuksek LIsans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Istanbul.


Arastirmalarinizda kullanmak icin bu formlarin kopyasina asagidaki linklere tiklayarak ulasabilirsiniz:

ASKÖ Uzun formu

ASKÖ Kisa formu (BANPS)

Ölceklerin puanlama formülleri de asagida sunulmustur:

Uzun formun puanlanmasi:

SEEK score=(21 - ans1-ans17-ans33-ans49-ans65-ans81-ans97+ ans9 + ans25+ ans41+ ans57+ans73+ ans89+ ans105)

FEAR score= (21 - ans2-ans18-ans34-ans50-ans66-ans82-ans98+ans10+ans26+ans42+ans58+ans74+ans90+ans106)

CARE score= (21-ans3-ans19-ans35-ans51-ans67-ans83-ans99+ ans11+ ans27+ ans43 +ans59 +ans75 +ans91 +ans107)

ANGER score=(21 - ans4-ans20-ans36-ans52-ans68-ans84-ans100 + ans 12 +ans28 +ans44 +ans60 +ans76 +ans92 +ans108)

PLAY score= (21-ans5-ans21-ans37-ans53-ans69-ans85-ans101 +ans13 +ans29 +ans45 +ans61 +ans77 +ans93 +ans109)

SADNESS score=(21-ans6-ans22-ans38-ans54-ans70-ans86-ans102 +ans14 +ans30 +ans46 +ans62 +ans78 +ans94 +ans110)

SPIRITUALITY score=(18-ans7-ans23-ans39-ans55-ans71-ans87 +ans15 +ans31 +ans47 +ans63 +ans79 +ans95)


ASKÖ Düz ve Ters Maddeler:
1.SEEK:1,17,33,49,65,81,97
REVERSE:9,25,41,57,73,89,105
2.FEAR:2,18,34,50,66,82,98
REVERSE:10,26,42,58,74,90,106
3.CARE:3,19,35,51,67,83,99
REVERSE:11,27,43,59,75,91,107
4.ANGER:4,20,36,52,68,84,100
REVERSE:12,28,44,60,76,92,108
5.PLAY:5,21,37,53,69,85,101
REVERSE:13,29,45,61,77,93,109
6.SADNESS:6,22,38,54,70,86,102
REVERSE:14,30,46,62,78,94,110
7.SPIRITUALITY:7,23,39,55,71,87
REVERSE:15,31,47,63,79,95

 

BANPS - Kisa formun puanlanmasi:

SEEK: 3*, 21*, 25*, 28, 31, 33

PLAY: 1, 9, 13, 19, 22*, 29*

CARE: 4, 14, 16*, 27*

ANGER: 2, 5*, 11, 20*, 24*, 26

FEAR: 6*, 15, 17*, 23, 30*

SADNESS: 7*, 8*, 10, 12*, 18, 32

* Ters kodlanacak maddeler.

 

Uzun form hakkinda sorulariniz icin: gokce.ozkarar@yahoo.com

Kisa form hakkinda sorulariniz icin: nehirucarr@gmail.com