• NPSA İstanbul

Afektif Sinirbilim Birliği Araştırmalarımız

İstanbul Nöropsikanaliz Çalışma Grubu'nun (bugünkü ismiyle Türkiye Nöropsikanaliz Çalışma Grubu'nun) 2011'de kurduğu Afektif Sinirbilim Birliği, Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği tarafından aynı yıl tanınmıştır. Afektif Sinirbilim Birliği yerel araştırmacıların işbirliğiyle yaşayıp, gelişen canlı bir etkileşim portalıdır. Afektif Sinirbilim Birliği, 2012'de Nöropsikanaliz Dergisi'nin uluslararası bülteninde yayınlanan "Kültürlerarası Afektif Sinirbilim Girişimi"nin de başlatıcısıdır. İlk yerel Afektif Sinirbilim araştırması, Afektif Sinirbilim teorisinin değerli kurucusu Jaak Panksepp ve Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği'nin baş yazarı Kenneth Davis'in süpervizörlüğünde tamamlanmıştır.

Hedefler:

 • Türkiye'de afektif sinirbilim teorisini ve araştırmalarını yaymak,
 • Afektif sinirbilimi, klinik araştırmalarla harmanlamak,
 • Afektif sinirbilim ile ilgilenen tez öğrencilerine araştırma konuları ve süpervizörlük sunmak,
 • Ülkemizde yapılan Afektif Sinirbilim araştırmalarını tek bir portalda toplamak ve bulguların bütünleşmesini sağlamak,
 • Afektif Sinirbilim araştırmalarımızın sonuçlarını sunmak ve yayınlamak,
 • Türk kültürüne özel afektif sinirbilim bulguları ışığında, psikoterapötik teori ve uygulamaları kültürümüze göre uyarlamak,

Türk Afektif Sinirbilim Araştırmaları:   

 • Özkarar-Gradwohl, F.G., Scherler, H.N., Köksal, F., Çetinkaya, H. & İçöz, F. J. (2010-2014). Afektif sinirbilim kişilik ölçeğinin Türkçe standardizasyonu.
 • Özkarar-Gradwohl, F.G., Scherler, H.N., Köksal, F., & Içöz, F. J. (2012-2014). İliskisel ve Bağımsız Benlik Özelliklerinin Temel Afektif Sistemlerle İlişkisi.
 • Içöz, F. J., Özkarar-Gradwohl, F.G., Scherler, H.N., & Köksal, F. (2012-2014). Bağlanma Stillerinin Afektif Portreleri: Afektif Sinirbilim Kişilik Altölçekleri ve Yetişkin Bağlanma Stillerinin İlişkisi.
 • Arıcı, H. (2018). Kronik Hastalıkları olan Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri Etkileşimi. Mastır Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi. (Danışman: Prof. Hanna Nita Scherler)
 • Soncu Büyükişcan, E. (2018). Alzheimer Hastalığında Kendilik ve Kişiliğe Dair Özellikler ve Bunların Nörobiyolojik Temelleri. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim ABD. (Danışman: Prof. Dr. Hakan Gürvit)
 • Urş, Z. (2021). Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Zihinselleştirmenin Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi. (Danışman: Doç. Dr. Belma Bekçi)
 • Ucar, N. (2022). Affektif Sinirbilim Kisilik Ölceginin Kisa Formunun Türkceye Uyarlanma Calismasi. Yayinlanmamis Yuksek LIsans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Istanbul.
 • Zengin, N. (2022). Afektif Sinirbilim Kisilik Profili Baglaminda Yeme Tutumlari. Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Okan Üniversitesi, Istanbul.
 • Hosgören-Alici, Y., Hasanli, J., Özkarar-Gradwohl, G., Turnbull, O., Cakmak, E. (2022). Afektif Sinirbilim Perspektifinden Savunma Stilleri. Yayinlanmakta olan makale.
 • Havle, İ. (2023). Fibromiyalji Sendromunda Somatizasyonun, Zihinselleştirmenin ve Temel Duygulanım Özelliklerinin Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Arel Üniversitesi, İstanbul.
* Portala tezinizi ekletmek için temas: npsa.istanbul@yahoo.com.tr 

Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği Türkçe Standardizasyonu: