KİŞİLİK ÖRGÜSÜ: BEŞ BÜYÜK FAKTÖR KİŞİLİK ÖLÇEĞİ & AFEKTİF SİNİRBİLİM KİŞİLİK ÖLÇEĞİNİN META-ANALİZİ

Türkiye Nöropsikanaliz'den Uzm. Klinik Psikolog Gökçe Özkarar-Gradwohl'ün, Ulm Üniversitesi'nden meslektaşı Prof. Christian Montag ve Prof. Jaak Panksepp'in eski meslektaşı Prof. Ken Davis ile yazdığı meta-analiz makalesinin istatistikleri Torino üniversitesi'nden Dr. Marengo tarafından tamamlandı... 20. yüzyıla mührünü vurmuş Büyük Beş Faktör Kişilik Ölçeği ile 21. yüzyıla etki bırakacak Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği arasındaki ilişkiyi araştıran bu meta-analiz kişiliğin bilişsel ve afektif bağlarını tespit ederek, beyindeki kortikal ve subkortikal ağların dokusuna ışık tutuyor. Evrensel bulgulara ağırlık veren bu makalenin tamamı için lütfen bu linke tıklayın.

Marengo, D., Davis, K. L., Özkarar-Gradwohl, F.G., & Montag, C. (2021). A meta-analysis of associations between individual diferences in primary emotional systems as assessed with the Afective Neuroscience Personality Scales and Big Five Personality Traits. Scientific Reports.https://doi.org/10.1038/s41598-021-84366-8