Türkiye Nöropsikanaliz Konuşmacıları 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde...

54. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ'NDE "Ruh Beden Bütünleşmesine Dair Düşünsel Yaklaşımlar" ve "Afektif Nörobilim" adlı iki panel gerçekleşecektir.
Türkiye Nöropsikanaliz Grubu'ndan da Doç. Dr. Hakan Atalay "Kendilik ve Öteki'nin Anlaşılmasında Felsefeden Geçen Nöropsikanalitik Bir Bakış" adlı konuşmasıyla ilk panele katılırken, Uzm. Klinik Psikolog Gökçe Özkarar Gradwohl "Kültürlerarası Afektif Sinirbilim" adlı konuşmasıyla ikinci panelde yer alacaktır. Paneldeki tüm değerli konuşmacıları ve konu başlıklarını öğrenmek için lütfen detaylı programa ulaşın: http://www.upk2018.org/?p=home
Sizleri de aramızda görmek dileğiyle...
Tarih & Yer: 2-6 Ekim 2018, İzmir.